Active Birth Pools: Bærekraftsrapport

K.D.Brainin Founder & Director
Blog: 02.02.2017

Siden etableringen i 1987 har Active Birth Pools vært ledende innen design og levering av vannfødselsbassenger.

Vår forpliktelse til ergonomiske, trygge og høykvalitets fødselsbassenger har gjort oss til et foretrukket valg for helsefasiliteter globalt.

Bærekraftige Materialer og Produksjon

Active Birth Pools vektlegger bærekraft gjennom vår bruk av Ficore® komposittmateriale, kjent for sin lang levetid, holdbarhet og motstand mot kjemikalier og bakterier.

Med en forventet levetid på over 25 år overgår det holdbarheten til materialer som vanligvis brukes i produksjon av fødselsbassenger.

Bassengene blir håndlaget i England av dyktige håndverkere, noe som sikrer redusert karbonavtrykk og støtte til lokal sysselsetting.

hospital birth pools client list

Jordmødre ved Royal Berkshire Hospital feirer 25-årsjubileet for deres vannfødselsfasilitet. Denne tidlige modellen levert i 1992 er fortsatt i god stand.

Produktbærekraft

Designet til Active Birth Pools fokuserer på holdbarhet og lang levetid, med mål om å redusere avfall og ressursbruk over tid.

Den høye isolasjonsevnen til Ficore® og dobbel veggkonstruksjon sikrer bedre varmebevaring, noe som reduserer energiforbruket for å opprettholde vanntemperaturen.

Ergonomisk og Brukersentrert Design

I samarbeid med jordmødre, fødselsleger og eksperter innen ergonomi har vi utviklet design som tar hensyn til komforten til mødre og helsepersonell.

Denne tilnærmingen er i tråd med prinsippene for brukersentrert design og bidrar til trivsel og sikkerhet for brukerne, noe som forbedrer den totale fødselsopplevelsen.

Jordmødre ved Bronte Birth Centre feirer åpningen av deres vannfødselsfasilitet i deres nye Venus-basseng.

Økonomiske Fordeler

Active Birth Pools er kostnadseffektive for helsefasiliteter på grunn av deres holdbarhet og lave vedlikeholdsbehov.

De bidrar også til reduserte sykehusopphold og inngrep, noe som fører til økonomiske besparelser for helsesystemer.

Sosial Ansvarlighet

Sikkerhet og kundetilfredshet er avgjørende i designet av disse bassengene, og imøtekommer behovene til mødre, babyer og helsearbeidere.

Positive tilbakemeldinger fra en global klientell understreker vår forpliktelse til kvalitet og sikkerhet.

Konklusjon

Active Birth Pools viser en dyp forpliktelse til bærekraft med deres holdbare materialer, ergonomiske design og effektive produksjonspraksiser.

Vår tilnærming bidrar til miljøet og fremmer økonomisk og sosial bærekraft i helsevesenet.

Bassengene våre er garantert livet ut, og overgår andre på markedet når det gjelder sikkerhet, hygiene og brukertilfredshet.

De er laget for å vare i tiår, og sparer opptil £ 20 000 i løpet av bassengens levetid på grunn av deres forlengete levetid og reduserte vedlikeholds- og energikostnader.

Active Birth Pools tilbyr ikke bare økonomiske besparelser, men reduserer også miljøpåvirkningen gjennom mindre avfall og effektiv bruk av ressurser.

De har blitt et foretrukket valg på fødeavdelinger, og påvirker ofte mødres valg av fasilitet.

Jordmødre roser bassengene for komforten og sikkerheten, og sykehus rapporterer at mødre som bruker disse bassengene opplever enklere og mer ukompliserte fødsler, noe som fører til reduserte sykehusopphold og ytterligere økonomiske og miljømessige besparelser.

Oppsummert skiller Active Birth Pools seg ut som det mest bærekraftige alternativet

REQUEST A QUOTE
DOWNLOAD OUR CATALOGUE

Pin It on Pinterest

Share This