Active Birth Pools: Etos och Värderingar Uttalande

K.D.Brainin Founder & Director
Blog: 18.01.2016

Active Birth Pools, grundat 1987, har spelat en banbrytande roll i användningen av vatten för arbete och förlossning.

Deras värderingar och tillvägagångssätt kan förstås helt och hållet genom att undersöka olika aspekter av deras verksamhet och produkter.

Innovation och Banbrytande Ande:

Active Birth Pools hjälpte till att bana väg för användningen av vatten i arbete och förlossning, i nära samarbete med barnmorskor, mödrar, obstetriker och experter inom infektionskontroll och manuell hantering.

Detta samarbetsbaserade tillvägagångssätt ledde till utvecklingen av världens första speciellt utformade sjukhusklassade vattenförlossningsbassäng, vilket visar deras åtagande för innovation och förbättring inom mödravård.

Säkerhet, Värde och Prestanda:

Företaget betonar dessa kärnprinciper i sina produkter.

De fokuserar på att producera förlossningsbassänger som är säkra, erbjuder stort värde och presterar exceptionellt.

Detta fokus är tydligt i deras användning av specialiserade material som Ficore®, ett proprietärt material känt för sin hållbarhet, praktikalitet och säkerhetsfunktioner.

Ficore®-bassänger, till exempel, behåller värme effektivt och är resistenta mot bakterier och hårda desinfektionsmedel, vilket säkerställer höga hygienstandarder.

Ergonomisk Design:

Active Birth Pools tillämpar evidensbaserade, användarcentrerade ergonomiska designprinciper.

Deras bassänger är utformade för att möta komfortbehoven hos både mödrar och barnmorskor, med design som stödjer olika positioner som sittande, knästående och hukande.

Bassängernas breda kanter gör att barnmorskor kan vila bekvämt, likt att sitta vid ett skrivbord, vilket visar deras hänsyn till både användarnas komfort och praktikalitet.

Kundåterkoppling och Godkännanden:

Företaget värdesätter kundåterkoppling och har fått många positiva vitsord från sjukvårdspersonal och mödrar.

Dessa vitsord betonar ofta komfort, användarvänlighet, säkerhet och praktikalitet i bassängerna, vilket återspeglar företagets engagemang för kvalitet och användarnöjdhet.

Byggkvalitet och Garanti:

Active Birth Pools är handgjorda på beställning i England av mycket skickliga hantverkare som är stolta över sitt arbete och engagerade i excellens.

Active Birth Pools erbjuder en livstidsgaranti på sina vattenförlossningsbassänger, vilket återspeglar deras engagemang för kvalitet och hållbarhet.

Denna livstidsgaranti är ett bevis på det förtroende företaget har till sin design, material och tillverkningsprocesser.

Hållbarhet och Långsiktighet:

Active Birth Pools lägger vikt vid hållbarhet.

Deras bassänger har en förväntad livslängd på över 25 år, vilket gör dem till ett hållbart val jämfört med andra förlossningsbassänger med kortare livslängd.

Denna långsiktighet ger inte bara valuta för pengarna utan ligger även i linje med principer för miljömässig hållbarhet.

Global Räckvidd och Erfarenhet:

Med en historia som sträcker sig över flera årtionden har Active Birth Pools levererat tusentals vattenförlossningsbassänger över hela världen.

Deras omfattande erfarenhet och kunskap inom området har gjort dem till ett ledande val för sjukhus och barnmorskor globalt.

Denna globala räckvidd understryker deras engagemang för att förbättra mödravård på en global skala.

Sammanfattningsvis är Active Birth Pools värderingar centrerade kring innovation, säkerhet, ergonomisk design, kundnöjdhet, hållbarhet och ett globalt perspektiv på att förbättra mödravård.

Dessa värderingar har väglett deras verksamhet och produktutveckling, vilket positionerar dem som ledare på marknaden för vattenförlossningsbassänger.

Den främsta designen och utvecklingen av pooler för vattenförlossning

Omfamna tidvatten: Det övertygande argumentet för vattenfödslingspooler på sjukhus

Videon “Rörelsefrihet” når 12 000 000 visningar på YouTube!

 

REQUEST A QUOTE
DOWNLOAD OUR CATALOGUE

Pin It on Pinterest

Share This