Introduktion av Venus II Water Birth Pool: En avancerad lösning inom mödravård

K.D.Brainin Founder & Director
Blog: 21.01.2015

Venus II Water Birth Pool, utvecklad av Active Birth Pools, representerar en betydande framsteg inom området mödravård.

Denna mellanstora pool är konstruerad för att erbjuda en optimal födelseupplevelse, med en kombination av ergonomisk design och överlägsen materialkvalitet, vilket gör den till ett idealiskt val för vårdinrättningar som vill förbättra sina mödravårdstjänster.

Bakgrund och utveckling

Active Birth Pools har varit en ledande aktör inom vattenfödslösningar sedan 1980-talet.

Utvecklingen av Venus II Water Birth Pool är resultatet av omfattande samarbete med vårdprofessionella, inklusive barnmorskor, obstetriker och ergonomiska experter.

Detta samarbete har resulterat i en pooldesign som prioriterar både moderns och vårdgivarens behov.

Design och funktionalitet

Venus II Water Birth Pool kännetecknas av sin nyckelhålsform, som tjänar praktiska syften utöver dess visuella attraktion.

Designen inkluderar försänkta handtag och en bågformad kant, vilket ger stöd och stabilitet för olika födslingspositioner.

Dessa funktioner är särskilt fördelaktiga för att stödja knästående positioner och hjälpa modern att hålla fast säkert under förlossningen.

Materialkvalitet och hygien

Tillverkad av Ficore®, ett unikt kompositmaterial exklusivt för Active Birth Pools, är Venus II känd för sin lång livslängd, med en förväntad livslängd på över 25 år.

Detta material erbjuder en mycket polerad, ultra-slät yta som är mindre hal än traditionella poolmaterial, vilket förbättrar säkerheten.

Dessutom gör materialets överlägsna hygienegenskaper det till ett lämpligt val för de höga hygienstandarderna i vårdmiljöer.

Säkerhet och ergonomi

Den ergonomiska designen av Venus II inkluderar en stödsits för förlossning, som hjälper till med optimala födslingspositioner och ger en vilopaus för modern.

Poolens dimensioner och djup har noggrant övervägts för att underlätta fri rörelse och maximera fördelarna med vattenfördjupning under förlossningen.

Teknologisk integration

Venus II är utrustad med moderna bekvämligheter som flerfärgad LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem.

Dessa funktioner möjliggör anpassning av födelsemiljön, vilket bidrar till en lugnande och stödjande atmosfär för naturlig födelse.

Hållbarhet och kostnadseffektivitet

Venus II Water Birth Pool är på grund av sin hållbara natur ett kostnadseffektivt alternativ för vårdinrättningar.

Dess långa livslängd och minskade behov av utbyte överensstämmer med moderna vårdinrättningars ekonomiska och miljömässiga mål.

Global adoption och erkännande

Venus II Water Birth Pool är internationellt erkänd för sitt bidrag till att förbättra mödravård.

Dess användning av sjukhus och födelsecenter över hela världen är ett bevis på dess effektivitet och tillförlitlighet som en lösning för vattenfödsel.

Sammanfattningsvis erbjuder Venus II Water Birth Pool från Active Birth Pools en kombination av avancerad design, överlägsen materialkvalitet och praktiska funktioner.

Den utgör en värdefull tillgång för vårdinrättningar som strävar efter att erbjuda förbättrad mödravård och en mer naturlig födelseupplevelse.

Venus II Water Birth Pool – Produktblad

Placera din markör på modellen nedan för att flytta bilden.

För att se hur Venus II Water Birth Pool skulle se ut i ditt förlossningsrum, klicka på banderollen nedan med din telefon eller surfplatta.

REQUEST A QUOTE
DOWNLOAD OUR CATALOGUE

Pin It on Pinterest

Share This