Catalogue, information, videos and plans

Active Birth Pools, established in 1987, has a rich history of pioneering the development of specially designed hospital grade water birth pools.

With a focus on safety, value, and performance, Active Birth Pools has become the leading choice for midwives and hospitals worldwide.

Catalogue and Testimonials 

Client List 1987 – 2024 

Photos, Plans, 3D Models and Data Sheets

Winner – Building Better Healthcare Awards

Ethos and Values

Sustainability Report

Why Us

Images, plans, 3D models and data sheets

We’ve utilised ergonomic, evidence-based user-centred design to develop highly specialised pools for labour and birth.

It’s best to choose the largest pool that comfortably fits in your room, being sure that there’s plenty of space around the pool (minimum 80cm at the sides and 200cm at the front).

Please note: these are high definition rendered images – the pools look even better in real life!

CAD and 3D modelling plans are available upon request.

Active II Water Birth Pool – Data SheetPlace your cursor on the model below to move the image around.

Active II/360 Water Birth Pool – Data Sheet

Venus II Water Birth Pool – Data Sheet

Venus 360 Water Birth Pool – Data Sheet

Princess II Water Birth Pool – Data Sheet

Princess II/360 Water Birth Pool – Data Sheet

Water Column – Data Sheet

Please note – the water column is supplied without plumbing or fittings – shown Rada T3 Bath/Shower Mixer and Grohe hand held shower.

Would you like to see how our water birth
pools will look in your delivery room?

Simply click on this link with your phone or tablet.

SaveSave

Varför Oss

Active Birth Pools, grundat 1987, har en rik historia av att vara pionjärer och revolutionera användningen av vatten för arbete och födsel.

Med fokus på säkerhet, värde och prestanda har Active Birth Pools blivit det ledande valet för barnmorskor och sjukhus över hela världen.

Den här artikeln fördjupar sig i varför Active Birth Pools sticker ut på marknaden, med insikter från företagets högupplösta katalog, broschyr och andra värdefulla resurser.

Överlägsen Design och Ergonomi

Active Birth Pools har kontinuerligt utvecklat sina designer i samarbete med barnmorskor, mödrar, obstetriker och experter på hälsa och säkerhet.

Detta samarbetsinriktade tillvägagångssätt ledde till världens första specialdesignade sjukhusklassade vattenfödelsepool.

Poolerna har ergonomiska designer som prioriterar komforten för både mödrar och barnmorskor.

Till exempel erbjuder poolerna en bred kant för barnmorskor att vila sina armar och ben bekvämt, liknande att sitta vid ett skrivbord.

Mödrar drar nytta av olika stödda positioner, inklusive sittande, knästående och squatting, tack vare poolens formade kanter.

Materialkvalitet och Hållbarhet

Poolerna är tillverkade av Ficore®, ett proprietärt material med unika egenskaper, vilket gör dem mer hållbara, praktiska och säkrare jämfört med andra material.

Ficore®-pooler uppvisar överlägsen värmebehållning, vilket minskar värmeförlusten till endast 0,7 grader per timme, vilket är mycket fördelaktigt under långvarig arbete.

Dessutom är materialet resistent mot bakterier, rengöringsmedel och hårda desinfektionsmedel, vilket säkerställer höga standarder för hygien och säkerhet.

Säkerhet och Hygien

Active Birth Pools design minimerar risken för skador med funktioner som halkmotstånd och mindre hala ytor.

Den enhetliga konstruktionen av Ficore® förbättrar vattensäkerheten och hygienen genom att förhindra tillväxtmiljöer för bakterier.

Dessutom eliminerar sömlös konstruktion och släta ytor “smutsfällor” och underlättar mer effektiv rengöring och underhåll.

Komfort och Stöd

Active Birth Pools design är inriktad på komfort och stöd för mödrar.

Vattnets flytkraft i poolerna stödjer mammans kroppsvikt, vilket möjliggör avkoppling och lätthet under arbete.

Denna flytkraft gör det också lättare för mödrar att anta och växla mellan upprätta eller squatting positioner, vilka är kända för att vara fördelaktiga under arbete.

Positiv Feedback och Godkännanden

Företaget har fått många positiva vittnesmål från barnmorskor, vårdpersonal och mödrar.

Dessa vittnesmål lyfter fram poolernas komfort, användarvänlighet, säkerhet och praktiska användning.

Sådana godkännanden är ett bevis på företagets åtagande för kvalitet och användarnöjdhet.

Innovativa Funktioner

Active Birth Pools har integrerat moderna funktioner som flerfärgad LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem i sina pooler.

Dessa funktioner skapar en gynnsam atmosfär för fysiologiskt arbete och naturlig födsel, vilket förbättrar den totala förlossningsupplevelsen.

Långlivadhet och Hållbarhet

En betydande fördel med Active Birth Pools är deras hållbarhet och hållbarhet.

Pooler tillverkade av Ficore® har en livslängd som överstiger 25 år, vilket gör dem till ett mer hållbart alternativ jämfört med andra vattenfödelsepooler med kortare livslängd.

Slutsats

Active Birth Pools står som ett främsta val för barnmorskor och sjukhus på grund av sitt engagemang för kvalitet, säkerhet och innovation.

Företagets tillvägagångssätt till ergonomisk design, tillsammans med användningen av överlägsna material och uppmärksamhet på användarfeedback, positionerar det som en ledare på vattenfödelsepoolmarknaden.

Med sina pooler kan sjukhus och förlossningscenter erbjuda en säkrare, mer bekväm och mer hållbar förlossningsmiljö, vilket leder till bättre resultat för både mödrar och barnmorskor.

Videon “Rörelsefrihet” når 12 000 000 visningar på YouTube!

Aktiva Förlossningsbassänger: Hållbarhetsrapport

Active Birth Pools: Etos och Värderingar Uttalande

 

Att tillämpa Steve Jobs designprinciper på Active Birth Pools

Omfamna enkelhet och excellens i designen av födelsepooler

Steve Jobs arv, särskilt hans betoning på enkelhet och uppmärksamhet på detaljer i designen, ger en fascinerande lins genom vilken man kan betrakta designen och funktionaliteten hos Active Birth Pools.

Jobs principer, kända för att forma revolutionerande Apple-produkter, kan också belysa excellensen i Active Birth Pools design och deras påverkan på förlossningsupplevelsen.

Hantverk och Detaljer: Äpplet bland Födelsepooler

Active Birth Pools engagemang för högkvalitativt hantverk speglar Steve Jobs insisterande på exceptionellt hantverk i designen.

Varje pool, handgjord av skickliga konstnärer i England, exemplifierar den noggranna uppmärksamheten på detaljer som Jobs förespråkade.

Detta engagemang säkerställer att varje aspekt av produkten uppfyller de högsta standarderna och återspeglar Jobs övertygelse om vikten av även de osedda detaljerna.

Intuitiv Enkelhet: Design som Förstår sina Användare

Precis som Apples produkter är Active Birth Pools utformade med enkelhet och intuitivitet i åtanke.

Poolerna fokuserar på väsentliga funktioner som behövs för en säker och bekväm förlossningsupplevelse, utan onödiga komplikationer.

Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Jobs filosofi att skapa användarvänliga designer som är både praktiska och lätta att använda, vilket säkerställer en smidig upplevelse för både mödrar och vårdpersonal.

Ergonomi och Komfort: En Vänlig Ansats

Den ergonomiska utformningen av Active Birth Pools, med tonvikt på både mödrars och barnmorskors komfort, resoneras med Jobs princip att skapa produkter som är vänliga och empatiska mot användarnas behov.

Poolerna erbjuder olika stödjande positioner och säkerställer en bekväm upplevelse, mycket likt Apples produkter är utformade för enkel användning och användarkomfort.

Innovativa Material: Gränsöverskridande i Designen

Active Birth Pools användning av Ficore®, ett unikt kompositmaterial, för hållbarhet och prestanda reflekterar Jobs fokus på innovativa material.

Denna val förbättrar både de estetiska och funktionella aspekterna av poolerna och illustrerar Jobs princip att använda högkvalitativa material för att förbättra produktens funktionalitet och livslängd.

Säkerhet och Hygien: En Kärn Prioritet

Säkerhet och hygien är av största vikt i designen av Active Birth Pools och överensstämmer med Jobs betoning på att skapa pålitliga och praktiska produkter.

Funktioner som halksäkerhet och sömlös konstruktion säkerställer att poolerna inte bara är estetiskt tilltalande utan också säkra och hygieniska, vilket är avgörande för sjukvårdsmiljön.

Modernt Funktioner: Förbättra Upplevelsen med Teknologi

Integrationen av moderna funktioner som LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem i Active Birth Pools visar en balanserad användning av teknologi, liknande Jobs tillvägagångssätt.

Dessa funktioner förbättrar förlossningsupplevelsen utan att överväldiga den och förkroppsligar Jobs vision om teknologi som ett komplement till användarupplevelsen, inte en komplikation.

Hållbar Design: Byggd för att Hålla

Hållbarheten och den långa livslängden hos Active Birth Pools återspeglar ett hållbart tillvägagångssätt i designen, vilket överensstämmer med Jobs princip att skapa tidlösa produkter.

Deras pooler är utformade för att hålla i över 25 år, vilket gör dem till ett hållbart val inom sjukvårdsbranschen.

Sammanfattningsvis kan designen och funktionaliteten hos Active Birth Pools förstås på ett vackert sätt genom linsen av Steve Jobs designprinciper.

Fokus på hantverk, enkelhet, ergonomisk komfort, innovativa material, säkerhet, integration av moderna funktioner och hållbarhet återspeglar alla Jobs ikoniska designfilosofi och gör Active Birth Pools till ett ledande val inom mödravård.

Aktiva Födelsebassänger: Vattensäkerhet, Hygien och Infektionskontroll

När det gäller skapandet och vården av vattenfödelseanläggningar är inget viktigare än hälsa och säkerhet.

Mikroorganismer förökar sig fritt i varma, fuktiga miljöer och måste förhindras från att sprida sig.

Potentialen för vattenfödelsebassänger att vara både en habitat och en leveransmedium för skadliga bakterier såsom Pseudomonas och Legionella är välkänd.

Vi förstår detta fullständigt och har konstruerat våra vattenfödelsebassänger för att optimera säkerhet, eliminera risk och leverera säkrare födelsemiljöer.

Sömlös konstruktion i ett stycke i Ficore i kombination med ett minimum av beslag resulterar i vattenfödelsebassänger med oöverträffad hygien och vattensäkerhet.

Aktiva Födelsebassänger är tillverkade av ett proprietärt material med unika egenskaper som kallas Ficore®-komposit.

Ficore har en mycket högre grad av styrka, hållbarhet och motståndskraft mot bakterier jämfört med glasfiber eller akryl.

Sömlös, enhetlig konstruktion i Ficore® förbättrar hygien genom att neka bakterier miljön att växa i.

Den ultrahårda ytan gör våra vattenfödelsebassänger lättare att rengöra och mer motståndskraftiga mot bakterier.

Med hälsodepartementets regler som riktlinje har vi använt intelligent design och en rad innovationer för att eliminera risk och maximera vattensäkerheten.

Utöver de fördelar som Ficore ger våra bassänger från ett materialperspektiv behöver vi se på fördelarna det ger från ett tekniskt och tillverkningsperspektiv.

Ficores unika egenskaper gör att vi kan designa våra bassänger med flytande, organiska former som förbättrar hygienen genom att underlätta effektivare rengöring.

Den supersläta ytan och flytande konturerna optimerar dränering och eliminerar “smutsgömmor”

Aktiva Födelsebassänger: Beslag och Armaturer

Handtag

 

Våra handtag i rostfritt stål, levererade av den välkända armaturtillverkaren Samuel Heath, är direkt bundna till bassängen

De är inte ytbaserade som på andra födelsebassänger.

Stången är fast förseglad i bassängens tyg med Ficore.

Det finns inga glapp – det finns ingen rörelse.

Detta gör det omöjligt för fukt att tränga in och för bakterier att föröka sig.

Avloppssystem


Vårt avlopp är speciellt utformat och tillverkat till högsta standarder.

Det har varit föremål för intresse från flera utredningar av infektionskontrollspecialister, alla som kom tillbaka till oss för att ge sitt godkännande.

Avfallet sitter i en fördjupning och är dubbelförseglad med silikon för en vattentät, bakterieresistent försegling.

De rostfria ståldetaljerna är tillverkade av massiv mässing och skadas inte av användning av klorider och andra desinfektionsmedel.

Proppen kan tas ut och blötläggas i hypoklorit mellan födslar.

Den kantmonterade kontrollratten kan enkelt tas bort för rengöring.

Flerfärgad LED Undervattensbelysning

Den interna ljusarmaturen passar jämnt med sidoväggen, har en rostfri stålram och är förseglad med silikon.

På grund av att armaturerna är vattentäta och vertikalt monterade kan vatten inte tränga in eller byggas upp.

Kontrollbrytaren på kanten är också vattentät och helt förseglad.

Kranar och Duschar

Vi levererar inte kranar men rekommenderar 3/4″ termostatiska bad- eller bad/duschkombinationer som Rada T3.

Kranar monteras aldrig på kanten utan på väggen eller vattenkolonnen som visas ovan.

Utsprången bör vara 25 cm över kanten för att förhindra kontakt med poolvatten och för att skydda modern från att slå huvudet.

Handhållna duschar är mycket användbara för att rengöra bassängen men måste vara avtagbara så att de kan tas bort medan bassängen används.

Vattenkolonnen

Fristående vattenfödelsebassänger blir alltmer populära.

Dessa installationer presenterar vanligtvis betydande vattensäkerhets- och hygienrisker eftersom kantmonterad VVS och armaturer ger den perfekta grogrunden för mikroorganismer att trivas.

För väggmonterade installationer är de termostatiska kranarna, utloppet, handduschen och greppstången fastsatta på en IPS-panel i enlighet med hälsodepartementets regler.

För fristående födelsebassänger behövdes en lösning hittas.

För att lösa detta problem utvecklade vi Vattenkolonnen – ett skräddarsytt designkoncept som separerar VVS från bassängen för att optimera hygien och vattensäkerhet och ge avgörande stöd för mödrar och barnmorskor.

Dess mycket användbara, eleganta ergonomiska design kompletterar utseendet och användbarheten hos våra bassänger.

Osäkra Beslag och Funktioner som Vanligtvis Finns på Vattenfödelsebassänger

Eftersom de är monterade på bassängen, nära vattnet, ökar potentialen för bassängmonterade armaturer och beslag att bli kontaminerade med bakterier och korsinfektera markant.

Detta bubbelbad visar tydligt ett stort antal osäkra beslag och system som tillämpas på vattenfödelsebassänger.

Observera överflödesavloppet, cirkulerande vattensystem, svanhalskran, integrerad dusch, kantmonterad VVS och kontroller

Det finns andra tillverkare som producerar vattenfödelsebassänger som är säkra men många vattenfödelsebassänger är utrustade med funktioner som vid första anblicken kan verka säkra eller till och med en fördel, men i verkligheten presenterar risker eller bryter mot regler.

Dessa vattenfödelsebassänger (huvudsakligen producerade i Europa) är överkonstruerade och utrustade med en uppsjö av beslag och funktioner som sätter mödrar och barnmorskor i riskzonen.

Observera: bilderna på beslag och funktioner som visas i detta avsnitt är endast för illustrativa ändamål och visar inte faktiska födelsebassänger.

Kantmonterade Kranar och Utsprång

Kranar, utlopp och duschar som är monterade på kanten av badkar är en av de största hälsa- och säkerhetsriskerna.

Dessa armaturer utgör en allvarlig risk för infektionskontroll eftersom utrymmet mellan ytan på bassängen och armaturen är en lämplig grogrund för bakterier.

Kom ihåg – bakterier är mikroskopiska – även om armaturen verkar ligga plant mot ytan på bassängen finns det utrymme för mikroorganismer att etablera sig.

Risken att bakterier kommer att föröka sig i fuktigheten mellan plattan och kanten är oacceptabel.

Det finns också en risk att kranar som är monterade på kanten kan bli förorenade med vatten från bassängen och flöda tillbaka in i kranen.

Det finns en potential för bakåtkontaminering av kranen, med bakteriell kolonisering i systemet i strid med vattenfittingsförordningar.

Kranar och utlopp för vattenfödelsebassänger bör vara väggmonterade 25 cm ovanför bassängen och utrustade med skydd mot bakåtflöde.

Det finns också en betydande risk att mödrar kan skada sig allvarligt genom att slå huvudet i dessa kranar.

Svankranskranar

Svankranskranar ses ofta monterade på kanterna av vattenfödelsebassänger. Även om de är attraktiva utgör denna typ av kran en betydande risk för infektionskontroll.

Svankranskranar behåller större volymer vatten som sedan stagnerar och HFN 30 och HPSC rekommenderar att svankranskranar inte bör användas.

Detta beror på att de inte töms efter användning och kan vara benägna att bli mikrobiellt biofoulade med mikroorganismer inklusive Legionella och P. aeruginosa, den senare var associerad med en svankranskran under det neonatala utbrottet i Nordirland (HPSC, 2015).

Ytmonterade handtag (internt och kantmonterade)

Ytmonterade handtag utgör en allvarlig risk för infektionskontroll och manuell hantering.

Vissa vattenfödelsebassänger har ytmonterade handtag liknande de som visas ovan.

Det är stor potential för att bakterier ska kunna etablera sig mellan armaturen och bassängen, vilket gör dessa armaturer till en oacceptabel risk för infektionskontroll.

Risken för korsinfektion ökar dramatiskt med ytmonterad metall som är inuti bassängen eftersom de kommer i direkt kontakt med vattnet medan modern använder bassängen.

Ur ett manuellt hanteringsperspektiv är dessa handtag farliga eftersom de utgör ett hinder som mödrar kan skada sig på och de stör rörelsen runt bassängen.

Överflödesdräneringar

Överflödesdräneringar huserar bakterier och kan fungera som en ledning för korsinfektion.

Förordningarna är mycket tydliga på denna punkt.

Överflödesdräneringar bör inte monteras på vattenfödelsebassänger eftersom de utgör en konstant risk för infektionskontroll.

Återcirkulerande vattensystem

Återcirkulerande eller pumpade system med jetstrålar som virvelbad och jacuzzi presenterar de perfekta förutsättningarna för tillväxt av mikroorganismer.

Vattensystem som dessa utgör den högsta risken eftersom de producerar aerosoler.

Aerosoler genereras när vattenytan bryts – till exempel av fallande vattendroppar, stänk eller bubblor som brister vid ytan.

Integrerade VVS-system

VVS-system som dessa använder flexibla och icke-flexibla rör, överflödesdräneringar, handhållna duschar, pumpar, slangar, värmare, ytmonterade armaturer och filter.

Dessa system är omöjliga att rengöra, desinficera eller övervaka och utgör därför en extremt hög risk för infektionskontroll.

Stagnant vatten i systemet är en idealisk grogrund för bakterier.

Storbritanniens förordningar säger att vattenfödelsebassänger ska fyllas med väggmonterade, termostatiskt styrda blandningskranar som är direkt anslutna till sjukhusets vattenförsörjning.

Handhållna duschar

Handhållna duschar utgör en betydande risk för infektionskontroll.

Om duschhuvudet faller i bassängen kan det bli förorenat med bakterier som kan föröka sig och överföras nästa gång duschen används.

Hälsodepartementets förordningar stipulerar tydligt att handhållna duschar och bad/duschblandare inte installeras för användning med vattenfödelsebassänger eftersom de utgör en vätskekategori 5-risk för huvudvattenförsörjningen.

N.B. Det finns system tillgängliga som gör att du kan lossa slangen och duschhuvudet från kranen. Dessa är tillåtna så länge duscharmaturerna är losskopplade när bassängen används och endast används efteråt för rengöring.

Pumpade värmesystem

Värmesystem för vattenfödelsebassänger är inte nödvändiga och utgör oacceptabla risker för infektionskontroll.

Vatten pumpas genom en värmeväxlare och sedan tillbaka in i bassängen och skapar den idealiska miljön för bakterier att föröka sig.

Dessa system utgör en av de högsta riskerna för infektionskontroll och bör inte användas.

Bakteriefilter och desinfektionssystem

Vissa vattenfödelsebassänger är utrustade med dessa enheter i ett försök att minska risken för infektion och bakterieangrepp som är inneboende i inbyggda VVS-system.

Bakteriefilter och desinfektionssystem kan inte lita på och garanterar inte adekvata hygienstandarder.

Dörrar

Det finns ingen anledning till att en vattenfödelsebassäng ska ha en dörr och många skäl till varför de inte borde.

Dörrar används felaktigt av två skäl:

För att underlätta nödevakueringar För att hjälpa mödrar att komma in och ut ur bassängen Dörrar utgör en extremt hög risk för infektion och bör förbjudas från användning i vattenfödelsebassänger av denna anledning ensam.

Dörrtätningen (vanligtvis skum eller gummerat material) är en perfekt grogrund för bakterier.

Ur ett manuellt hanteringsperspektiv är dörrar inte praktiska eller lämpliga. De komplicerar faktiskt nödevakueringar och utsätter mödrar och barnmorskor för risker.

Omfamna tidvatten: Det övertygande argumentet för vattenfödslingspooler på sjukhus

I den ständigt föränderliga landskapet av mödravård söker sjukhus ständigt innovativa sätt att förbättra förlossningsupplevelsen för blivande mödrar.

En sådan innovation som vinner mark är integreringen av vattenfödslingspooler på sjukhus.

Långt ifrån att vara enbart en trend erbjuder vattenfödslingspooler en myriad av fördelar som inte bara prioriterar både modern och barns välbefinnande utan också bidrar till en mer holistisk och stärkande förlossningsupplevelse.

I den här artikeln fördjupar vi oss i de övertygande skälen varför sjukhus bör överväga att omfamna tidvattnet och inkludera vattenfödslingspooler i sin mödravård.

Naturlig Smärtlindring:

Vatten har länge erkänts som en kraftfull naturlig smärtlindrare.

Att fördjupa sig i varmt vatten kan lindra intensiteten av sammandragningar och ge en känsla av tyngdlöshet, vilket minskar gravitationens påverkan på kroppen.

Sjukhus som erbjuder vattenfödslingspooler ger mödrar ett alternativt smärtbehandlingsalternativ som kompletterar traditionella metoder och erbjuder ett mer personligt tillvägagångssätt för komfort under förlossningen.

Flera studier har visat effektiviteten av vattenimmersion för att lindra förlossningssmärta.

En översikt publicerad i “Journal of Perinatal Education” (Harper et al., 2016) drog slutsatsen att fördjupning i varmt vatten under förlossningen signifikant minskar smärtuppfattningen och ger blivande mödrar ett icke-farmakologiskt och evidensbaserat alternativ för smärtlindring.

Forskning publicerad i “Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing” (Thoeni et al., 2019) antyder att vattenimmersion under förlossningen minskar stresshormoner och främjar ett mer avslappnat tillstånd för både moder och barn.

Lägre nivåer av stresshormoner har associerats med förbättrat moderligt välbefinnande och gynnsamma förlossningsresultat och stödjer argumentet för vattenfödslingspooler som ett holistiskt tillvägagångssätt för mödravård.

Minskad Stress och Ångest:

Förlossningsprocessen kan vara en källa till ångest för många blivande mödrar.

Vattenfödslingspooler skapar en lugn och avslappnande miljö som främjar avslappning och minskar stressnivåerna.

Vattnets uppflytande egenskaper främjar en känsla av tyngdlöshet och gör det möjligt för mödrar att röra sig mer fritt och inta bekväma positioner, vilket bidrar till en mer positiv och stärkande förlossningsupplevelse.

Forskning publicerad i “Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing” (Thoeni et al., 2019) antyder att vattenimmersion under förlossningen minskar stresshormoner och främjar ett mer avslappnat tillstånd för både moder och barn.

Lägre nivåer av stresshormoner har associerats med förbättrat moderligt välbefinnande och gynnsamma förlossningsresultat och stödjer argumentet för vattenfödslingspooler som ett holistiskt tillvägagångssätt för mödravård.

Underlättande av Rörelse och Positionering:

Vattenfödslingspooler skapar en miljö som främjar rörelse och positionering under förlossningen.

Uppflytningen möjliggör ökad rörlighet, vilket gör det möjligt för mödrar att enkelt ändra positioner och hitta den mest bekväma ställningen för förlossningen.

Denna flexibilitet kan förbättra förlossningsförloppet och underlätta en smidigare förlossningsprocess.

En studie publicerad i “American Journal of Obstetrics & Gynecology” (Zanetti-Daellenbach et al., 2007) fann att fördjupning i vatten ökar mödrars rörlighet under förlossningen.

Vattnets uppflytande egenskaper möjliggör enklare rörelse och positionering, vilket potentiellt kan förkorta förlossningens varaktighet och minska behovet av ingrepp.

Denna evidens understryker vikten av vattenfödslingspooler för att skapa en gynnsam miljö för optimala förlossningspositioner.

Förbättrad Blodcirkulation:

Det varma vattnet i en födelsepool främjar förbättrad blodcirkulation, vilket kan vara särskilt fördelaktigt under förlossningen.

Förbättrad cirkulation hjälper till att minska svullnad och främjar syreflödet, vilket bidrar till välbefinnandet för både modern och barnet.

Sjukhus som inkluderar vattenfödslingspooler prioriterar de fysiologiska aspekterna av förlossningen och främjar en hälsosammare förlossningsmiljö.

Den positiva effekten av varm vattenfördjupning på blodcirkulationen har väl dokumenterats.

En randomiserad kontrollerad studie publicerad i “Journal of Midwifery & Women’s Health” (Burns et al., 2012) visade att fördjupning i varmt vatten ökar perifer blodcirkulation och syresättning, vilket ger fysiologiska fördelar som bidrar till det övergripande välbefinnandet för både modern och barnet.

Förstärkt Banderoll:

Den intimare och privata miljön i en vattenfödslingspool uppmuntrar deltagande från partnern och främjar en djupare koppling mellan föräldrarna och det nyfödda barnet.

Den delade upplevelsen av förlossning i en vattenfödslingspool kan stärka den emotionella bandet mellan partner, främja en känsla av enhet och delat ansvar för att välkomna den nyaste medlemmen i familjen.

En omfattande metaanalys publicerad i “Birth: Issues in Perinatal Care” (Nikodem et al., 2016) granskade de psykologiska resultaten av vattenfördjupning under förlossningen.

Analysen fann en positiv korrelation mellan vattenfödslingsupplevelser och ökad mödratillfredsställelse och anknytning till det nyfödda.

Slutsats:

Sjukhus som prioriterar inkluderingen av vattenfödslingspooler överensstämmer med bevis som stöder de emotionella fördelarna med denna förlossningsmetod.

Inkluderingen av vattenfödslingspooler i sjukhusets mödravårdstjänster representerar ett progressivt steg mot att erbjuda ett mer heltäckande och patientcentrerat tillvägagångssätt för förlossning.

Bortom de fysiska fördelarna, såsom naturlig smärtlindring och förbättrad cirkulation, bidrar vattenfödslingspooler till en mer känslomässigt berikande upplevelse för både föräldrarna.

När sjukhus strävar efter att prioritera blivande mödrars välbefinnande och önskemål framstår inkluderingen av vattenfödslingspooler som ett övertygande val, som ekar den urgammala förbindelsen mellan mänskligheten och det lugnande omfamningen av vatten under födelsens mirakel.

Att inkludera vattenfödslingspooler i sjukhusets mödravårdstjänster är inte bara ett progressivt steg; det är ett vetenskapligt stödd hopp mot att erbjuda evidensbaserade, patientcentrerade förlossningsupplevelser.

Den överväldigande mängden studier som stöder fördelarna med vattenimmersion under förlossningen understryker att sjukhus bör betrakta vattenfödslingspooler inte som en lyx utan som en avgörande del av att främja en säker, bekväm och evidensbaserad förlossningsmiljö.

Bevisens tidvatten stöder kraftfullt integrationen av vattenfödslingspooler som en förvandlande kraft inom modern mödravård.

Active Birth Pools: Etos och Värderingar Uttalande

Varför Oss

Aktiva Förlossningsbassänger: Hållbarhetsrapport

 

 

 

Vinnare – Europeiska Designpriser

Det Europeiska Produkt Designpriset (ePDA) – en toppmodern global händelse dedikerad till att höja och främja konsten att Produktdesign – har just tillkännagivit vinnarna av sin upplaga 2023.

Det Europeiska Produkt Designpriset™ erkänner ansträngningarna hos talangfulla internationella produktdesigners som syftar till att förbättra våra dagliga liv med sina praktiska, väl genomtänkta skapelser.

Juryn imponerades särskilt av de 2023 ePDA-prisbelönta deltagarnas höga grad av innovation i år.

Första priset tilldelades Active II/360 Water Birth Pool i kategorin Industri/Hälsovård: Säkerhetsdesign.

Introduktion av Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare: En Höjdpunkt inom Innovation för Mödravård

Active Birth Pools erbjuder Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare, en sofistikerad lösning anpassad för vårdinrättningar som strävar efter att erbjuda exemplarisk mödravård.

Denna avancerade kombination integrerar en toppmodern vattenförlossningspool med en funktionell och stilfull vattenpelare, och är en symbol för det senaste inom designinnovation och materialteknologi för sektorn för mödravård.

Avancerad Utveckling för Moderna Vårdbehov

Active II/360 Water Birth Pool, en produkt från Active Birth Pools, är designad för att möta de utvecklande kraven inom samtida mödravård.

I kombination med den Specialdesignade Vattenpelaren är detta system resultatet av omfattande forskning och samarbete med vårdpersonal.

Fokus har legat på att skapa en lösning som erbjuder överlägsen funktionalitet, säkerhet och komfort, samtidigt som den adresserar de praktiska behoven hos både vårdgivare och mödrar.

Ergonomisk Design för Förbättrad Upplevelse

Active II/360 Water Birth Pool är designad med tonvikt på ergonomisk excellens och rymdeffektivitet.

Poolens nyckelhålsform är inte bara visuellt tilltalande utan ger också funktionella fördelar, som stödjer en mängd olika förlossningsställningar och rörelser.

Poolen innehåller inbuktade handtag och en tjur-nosformad kant för ökat stöd och säkerhet.

Den Specialdesignade Vattenpelaren är sömlöst integrerad, vilket erbjuder en elegant lösning för nödvändig rördragning och armaturer, och därmed förbättrar poolens användbarhet och estetik.

Överlägsen Materialkvalitet

Konstruerad från Ficore®, ett proprietärt kompositmaterial exklusivt för Active Birth Pools, erbjuder Active II/360 enastående hållbarhet, hygien och säkerhet.

Materialets högpolerade, ultrajämna yta är mindre hal, vilket är avgörande för att säkerställa säkerhet.

Vattenpelaren, tillverkad av samma högkvalitativa material, kompletterar poolens design och upprätthåller de höga hygienstandarderna som krävs i vårdmiljöer.

Användarcentrerade Funktioner

Active II/360 Water Birth Pool med Vattenpelaren inkluderar en stödsits för optimal förlossningspositionering och komfort för modern samt en säkerhetssits på kantnivå för övervakning och nödutrymning.

Poolens design möjliggör fri rörelse, vilket är avgörande för effektiv användning av vattenimmersion under förlossningen.

Vattenpelaren tillför funktionalitet som en stabil stödstruktur och en praktisk verktygsplattform.

Integrerade Teknologiska Förbättringar

Poolen är utrustad med Multi-Colour LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem, vilket möjliggör skapandet av en personlig och lugnande miljö.

Dessa funktioner är integrerade för att skapa en stödjande atmosfär som är gynnsam för naturlig förlossning.

Hållbarhet och Ekonomiska Fördelar

Den hållbara designen av Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare gör den till ett hållbart och ekonomiskt ljudligt val för vårdinrättningar.

Dess långsiktiga prestanda och minskade behov av frekventa ersättningar gör den till en effektiv investering, i linje med de ekonomiska och miljömässiga målen för moderna vårdinstitutioner.

Globalt Mottagande och Uppskattning

Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare har erkänts globalt för sitt innovativa tillvägagångssätt inom mödravård.

Dess användning av vårdinrättningar världen över är ett vittnesmål om dess effektivitet, tillförlitlighet och engagemang för att främja vattenförlossningspraxis.

Sammanfattningsvis representerar Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare från Active Birth Pools en harmonisk blandning av avancerad design, överlägsen materialteknologi och genomtänkt integration av användarcentrerade funktioner.

Den står som ett strategiskt och innovativt val för vårdinrättningar som vill tillhandahålla en överlägsen upplevelse av mödravård, och erbjuder komfort, säkerhet och effektivitet i ett heltäckande och elegant paket.

Active II/360 Water Birth Pool – Produktbladt

Placera markören på modellen nedan för att flytta bilden runt.

För att se hur Active II/360 Water Birth Pool skulle se ut i ditt förlossningsrum, klicka på banderollen nedan med din telefon eller surfplatta.

Volvo och Active Birth Pools – en osannolik jämförelse, eller är det så?

Active Birth Pools och Volvo-bilar kan vid första anblicken verka som en ovanlig jämförelse, men vid närmare granskning delar de flera nyckelattribut som framhäver deras värde inom sina respektive områden.

Båda är utformade med säkerhet, komfort och tillförlitlighet i åtanke, vilket speglar en djup förståelse för användarnas behov.

Säkerhet: En topprioritet

Säkerhet är ett kännetecken för Volvo-varumärket, känt för sitt pionjärarbete inom fordonsäkerhetsfunktioner.

På liknande sätt är Active Birth Pools utformade med säkerheten för både mamman och barnet i åtanke.

Precis som Volvo integrerar flera krockkuddar, avancerade bromssystem och innovativ säkerhetsteknik för att skydda sina passagerare, är Active Birth Pools konstruerade med släta, halkfria ytor och ergonomiska design för att säkerställa en säker och stödjande miljö för förlossning och förlossning.

Denna betoning på säkerhet ger användarna trygghet, vare sig de navigerar på vägarna eller navigerar genom förlossningens faser.

Komfort: Förbättring av användarupplevelsen

Komfort är ett annat nyckelområde där aktiva födelsepooler och Volvo-bilar glänser.

Volvo-säten är utformade för att stödja kroppens naturliga hållning, vilket minskar trötthet under långa resor.

På samma sätt är Active Birth Pools formade för att stödja en födande kvinna i olika positioner, vilket ger flytkraft och rörlighet för att minska fysisk stress och hjälpa mödrar att hantera smärta under förlossningen.

Denna fokus på komfort förbättrar den övergripande upplevelsen, oavsett om man kör i flera timmar eller föder i vatten.

Tillförlitlighet: Förtroende och pålitlighet

Volvo:s rykte för tillförlitlighet återspeglas i designen och konstruktionen av Active Birth Pools.

Volvo-ägare litar på sina fordon att prestera i olika förhållanden och värdesätter märkets åtagande för kvalitet och hållbarhet.

Active Birth Pools är likaså byggda för att vara pålitliga, med användning av högkvalitativa material som säkerställer långvarighet och konsekvent prestanda.

Denna tillförlitlighet är avgörande, oavsett om man förlitar sig på en bil för att starta i frystemperaturer eller förlitar sig på en födelsepool för att behålla sin integritet och komfort över tid.

Innovation: Ledande med framåtriktade designer

Både Volvo och Active Birth Pools inkarnerar innovation i sina designer. Volvo leder med el- och hybridmodeller och fokuserar på miljömässig hållbarhet och avancerade förarassistanssystem.

Active Birth Pools integrerar funktioner som extra breda kantövergångar, LED-belysning för stämning och Bluetooth-ljud, vilket visar ett framåtriktat tillvägagångssätt för förlossningsupplevelsen.

Dessa innovationer visar ett åtagande att inte bara möta användarnas nuvarande behov, utan även att förutse framtida krav.

Gemenskap och stöd

Slutligen, både Volvo och Active Birth Pools kultiverar en känsla av gemenskap och stöd bland sina användare.

Volvo-förare delar ofta en känsla av att höra till en grupp som värderar säkerhet, hållbarhet och kvalitet.

På samma sätt känner sig familjer som väljer aktiva födelsepooler ofta anslutna till en bredare gemenskap som prioriterar naturliga födelsealternativ och kvinnors befogenhet vid förlossning.

Denna gemenskapsaspekt berikar användarupplevelsen genom att tillhandahålla ett nätverk av stöd och delade värderingar.

Slutsatsen är att medan den ena är ett fordonsmärke och den andra är en förlossningshjälpmedel, representerar både Volvo-bilar och Active Birth Pools höjdpunkten av säkerhet, komfort, tillförlitlighet, innovation och gemenskap inom sina respektive områden.

Var och en fyller en avgörande roll i att erbjuda en stödjande, säker och positiv upplevelse för sina användare, vilket visar vikten av genomtänkt design och kvalitet för att förbättra livets betydelsefulla resor.

Aktiva födelsepooler i Sverige

Active Birth Pools: Etos och Värderingar Uttalande

Nyckelordet som definierar vår designfilosofi är Aktiv

Nyckelordet som definierar vårt tillvägagångssätt för design är “Aktiv”.

Om vi slår upp definitionen av “Aktiv förlossning” får vi, “Förlossning under vilken mamman uppmuntras att röra sig fritt och anta vilken position som känns bekväm”.

Aktiva förlossningsbassänger ger mödrar utrymme och djup att röra sig fritt i de ställningar som är naturliga för arbete och födsel.

När hon rör sig, upptäcker hon intuitivt funktioner som ger stöd och gör henne bekvämare.

Designen bygger på dynamiken mellan mödrar och barnmorskor när de interagerar med bassängen och varandra.

Formen baseras på funktion och är nedskalad till essensen av estetisk nytta.

Det finns en anledning till varje form, varje kurva och varje gestaltning.

Våra vattenfödelsebassänger uppmuntrar mödrar att röra sig fritt och naturligt.

De interagerar instinktivt med bassängen och hittar komfort och stöd var de än är.

Frihet att röra sig kombinerat med det avslappnande effekten av varmt vatten och frisättning av oxytocin ökar avsevärt möjligheten till fysiologiskt arbete och förlossning.

Vi är pionjärer, innovatörer och trendskapare.

Våra vattenfödelsebassänger har kontinuerligt utvecklats under de senaste 35 åren.

Vi kan uppnå våra senaste designer på grund av det högspecialiserade material vi använder.

Ficore, en kompositresin med unika egenskaper, gör det möjligt för oss att skapa otroligt kurviga bassänger som mödrar och barnmorskor finner exceptionellt bekväma, praktiska och lätta att använda.

I mitten av 90-talet träffade vi en designspecialist för att diskutera hur våra vattenfödelsebassänger kunde förbättras för att bättre tillgodose behoven hos mödrar och barnmorskor.

Detta ledde till banbrytande innovationer inom designen av förlossningsbassänger som har kulminerat i dagens utbud av prisbelönta vattenfödelsebassänger.

Nedan en kopia av en artikel som publicerades i Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors som kartlägger det paradigmskifte inom design av förlossningsbassänger som skedde i mitten av 90-talet:

 

Aktiva Förlossningsbassänger: Hållbarhetsrapport

Sedan grundandet 1987 har Aktiva Förlossningsbassänger varit i framkant när det gäller att designa och leverera vattenförlossningsbassänger.

Vårt engagemang för ergonomiska, säkra och högkvalitativa förlossningsbassänger har gjort oss till ett föredraget val för vårdinrättningar globalt.

Hållbara Material och Produktion

Aktiva Förlossningsbassänger betonar hållbarhet genom vår användning av Ficore®-komposit, ett material känt för sin livslängd, hållbarhet och motståndskraft mot kemikalier och bakterier.

Med en livslängd på över 25 år överträffar det hållbarheten hos material som vanligtvis används i tillverkningen av förlossningsbassänger.

Bassängerna är handgjorda i England av skickliga hantverkare, vilket säkerställer minskat koldioxidavtryck och stöd för lokal sysselsättning.

hospital birth pools client list

Barnmorskor på Royal Berkshire Hospital firar 25-årsjubileet för sin vattenförlossningsanläggning.
Denna tidiga modell som levererades 1992 fungerar fortfarande utmärkt.

Produkthållbarhet

Designen av Aktiva Förlossningsbassänger fokuserar på hållbarhet och livslängd, i syfte att minska avfall och resursanvändning över tid.

Den höga isoleringsfaktorn hos Ficore® och den dubbla väggkonstruktionen säkerställer bättre värmebehållning, vilket minskar energiförbrukningen för att bibehålla vattentemperaturen.

Ergonomisk och Användarcentrerad Design

I samarbete med barnmorskor, obstetriker och ergonomiexperter har vi utvecklat designer som tillgodoser komforten för mödrar och vårdpersonal.

Detta tillvägagångssätt är i linje med principer för människocentrerad design och bidrar till välbefinnande och säkerhet för användarna, vilket förbättrar den totala förlossningsupplevelsen.

Barnmorskor på `Bronte Birth Centre firar öppningen av sin vattenförlossningsanläggning i sin nya Venus Pool

Ekonomiska Fördelar

Aktiva Förlossningsbassänger är kostnadseffektiva för vårdinrättningar på grund av deras hållbarhet och låga underhållsbehov.

De bidrar även till minskade sjukhusvistelser och ingrepp, vilket leder till ekonomiska besparingar för hälsovårdssystemen.

Socialt Ansvar

Säkerhet och kundnöjdhet är av största vikt i designen av dessa bassänger, med fokus på behoven hos mödrar, spädbarn och vårdarbetare.

Den positiva återkopplingen från en global kundkrets understryker vårt engagemang för kvalitet och säkerhet.

Slutsats

Aktiva Förlossningsbassänger visar ett djupt engagemang för hållbarhet med sina hållbara material, ergonomiska designer och effektiva produktionsmetoder.

Vårt tillvägagångssätt gynnar miljön och främjar ekonomisk och social hållbarhet inom sjukvården.

Bassängerna är garanterade för livet, överträffar andra på marknaden när det gäller säkerhet, hygien och användarnöjdhet.

De är byggda för att hålla i årtionden, sparar upp till 20 000 pund under bassängens livslängd tack vare deras utökade livslängd och minskade underhålls- och energikostnader.

Aktiva Förlossningsbassänger erbjuder inte bara finansiella besparingar utan minskar också miljöpåverkan genom mindre avfall och effektiv användning av resurser.

De har blivit ett populärt val på förlossningsavdelningar, ofta påverkande mödrars val av anläggning.

Barnmorskor hyllar bassängerna för deras komfort och säkerhet, och sjukhus rapporterar att mödrar som använder dessa bassänger upplever enklare och mer okomplicerade förlossningar, vilket leder till minskade sjukhusvistelser och ytterligare ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Sammanfattningsvis står Aktiva Förlossningsbassänger ut som det mest hållbara alternativet på marknaden, och bidrar avsevärt till normaliseringen och stärkandet av förlossningsprocessen.

Active Birth Pools: Etos och Värderingar Uttalande

Videon “Rörelsefrihet” når 12 000 000 visningar på YouTube!

Omfamna tidvatten: Det övertygande argumentet för vattenfödslingspooler på sjukhus

Active Birth Pools: Etos och Värderingar Uttalande

Active Birth Pools, grundat 1987, har spelat en banbrytande roll i användningen av vatten för arbete och förlossning.

Deras värderingar och tillvägagångssätt kan förstås helt och hållet genom att undersöka olika aspekter av deras verksamhet och produkter.

Innovation och Banbrytande Ande:

Active Birth Pools hjälpte till att bana väg för användningen av vatten i arbete och förlossning, i nära samarbete med barnmorskor, mödrar, obstetriker och experter inom infektionskontroll och manuell hantering.

Detta samarbetsbaserade tillvägagångssätt ledde till utvecklingen av världens första speciellt utformade sjukhusklassade vattenförlossningsbassäng, vilket visar deras åtagande för innovation och förbättring inom mödravård.

Säkerhet, Värde och Prestanda:

Företaget betonar dessa kärnprinciper i sina produkter.

De fokuserar på att producera förlossningsbassänger som är säkra, erbjuder stort värde och presterar exceptionellt.

Detta fokus är tydligt i deras användning av specialiserade material som Ficore®, ett proprietärt material känt för sin hållbarhet, praktikalitet och säkerhetsfunktioner.

Ficore®-bassänger, till exempel, behåller värme effektivt och är resistenta mot bakterier och hårda desinfektionsmedel, vilket säkerställer höga hygienstandarder.

Ergonomisk Design:

Active Birth Pools tillämpar evidensbaserade, användarcentrerade ergonomiska designprinciper.

Deras bassänger är utformade för att möta komfortbehoven hos både mödrar och barnmorskor, med design som stödjer olika positioner som sittande, knästående och hukande.

Bassängernas breda kanter gör att barnmorskor kan vila bekvämt, likt att sitta vid ett skrivbord, vilket visar deras hänsyn till både användarnas komfort och praktikalitet.

Kundåterkoppling och Godkännanden:

Företaget värdesätter kundåterkoppling och har fått många positiva vitsord från sjukvårdspersonal och mödrar.

Dessa vitsord betonar ofta komfort, användarvänlighet, säkerhet och praktikalitet i bassängerna, vilket återspeglar företagets engagemang för kvalitet och användarnöjdhet.

Byggkvalitet och Garanti:

Active Birth Pools är handgjorda på beställning i England av mycket skickliga hantverkare som är stolta över sitt arbete och engagerade i excellens.

Active Birth Pools erbjuder en livstidsgaranti på sina vattenförlossningsbassänger, vilket återspeglar deras engagemang för kvalitet och hållbarhet.

Denna livstidsgaranti är ett bevis på det förtroende företaget har till sin design, material och tillverkningsprocesser.

Hållbarhet och Långsiktighet:

Active Birth Pools lägger vikt vid hållbarhet.

Deras bassänger har en förväntad livslängd på över 25 år, vilket gör dem till ett hållbart val jämfört med andra förlossningsbassänger med kortare livslängd.

Denna långsiktighet ger inte bara valuta för pengarna utan ligger även i linje med principer för miljömässig hållbarhet.

Global Räckvidd och Erfarenhet:

Med en historia som sträcker sig över flera årtionden har Active Birth Pools levererat tusentals vattenförlossningsbassänger över hela världen.

Deras omfattande erfarenhet och kunskap inom området har gjort dem till ett ledande val för sjukhus och barnmorskor globalt.

Denna globala räckvidd understryker deras engagemang för att förbättra mödravård på en global skala.

Sammanfattningsvis är Active Birth Pools värderingar centrerade kring innovation, säkerhet, ergonomisk design, kundnöjdhet, hållbarhet och ett globalt perspektiv på att förbättra mödravård.

Dessa värderingar har väglett deras verksamhet och produktutveckling, vilket positionerar dem som ledare på marknaden för vattenförlossningsbassänger.

Den främsta designen och utvecklingen av pooler för vattenförlossning

Omfamna tidvatten: Det övertygande argumentet för vattenfödslingspooler på sjukhus

Videon “Rörelsefrihet” når 12 000 000 visningar på YouTube!

 

Introduktion av Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare: En Höjdpunkt inom Innovation för Mödravård

Active Birth Pools erbjuder Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare, en sofistikerad lösning anpassad för vårdinrättningar som strävar efter att erbjuda exemplarisk mödravård.

Denna avancerade kombination integrerar en toppmodern vattenförlossningspool med en funktionell och stilfull vattenpelare, och är en symbol för det senaste inom designinnovation och materialteknologi för sektorn för mödravård.

Avancerad Utveckling för Moderna Vårdbehov

Active II/360 Water Birth Pool, en produkt från Active Birth Pools, är designad för att möta de utvecklande kraven inom samtida mödravård.

I kombination med den Specialdesignade Vattenpelaren är detta system resultatet av omfattande forskning och samarbete med vårdpersonal.

Fokus har legat på att skapa en lösning som erbjuder överlägsen funktionalitet, säkerhet och komfort, samtidigt som den adresserar de praktiska behoven hos både vårdgivare och mödrar.

Ergonomisk Design för Förbättrad Upplevelse

Active II/360 Water Birth Pool är designad med tonvikt på ergonomisk excellens och rymdeffektivitet.

Poolens nyckelhålsform är inte bara visuellt tilltalande utan ger också funktionella fördelar, som stödjer en mängd olika förlossningsställningar och rörelser.

Poolen innehåller inbuktade handtag och en tjur-nosformad kant för ökat stöd och säkerhet.

Den Specialdesignade Vattenpelaren är sömlöst integrerad, vilket erbjuder en elegant lösning för nödvändig rördragning och armaturer, och därmed förbättrar poolens användbarhet och estetik.

Överlägsen Materialkvalitet

Konstruerad från Ficore®, ett proprietärt kompositmaterial exklusivt för Active Birth Pools, erbjuder Active II/360 enastående hållbarhet, hygien och säkerhet.

Materialets högpolerade, ultrajämna yta är mindre hal, vilket är avgörande för att säkerställa säkerhet.

Vattenpelaren, tillverkad av samma högkvalitativa material, kompletterar poolens design och upprätthåller de höga hygienstandarderna som krävs i vårdmiljöer.

Användarcentrerade Funktioner

Active II/360 Water Birth Pool med Vattenpelaren inkluderar en stödsits för optimal förlossningspositionering och komfort för modern samt en säkerhetssits på kantnivå för övervakning och nödutrymning.

Poolens design möjliggör fri rörelse, vilket är avgörande för effektiv användning av vattenimmersion under förlossningen.

Vattenpelaren tillför funktionalitet som en stabil stödstruktur och en praktisk verktygsplattform.

Integrerade Teknologiska Förbättringar

Poolen är utrustad med Multi-Colour LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem, vilket möjliggör skapandet av en personlig och lugnande miljö.

Dessa funktioner är integrerade för att skapa en stödjande atmosfär som är gynnsam för naturlig förlossning.

Hållbarhet och Ekonomiska Fördelar

Den hållbara designen av Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare gör den till ett hållbart och ekonomiskt ljudligt val för vårdinrättningar.

Dess långsiktiga prestanda och minskade behov av frekventa ersättningar gör den till en effektiv investering, i linje med de ekonomiska och miljömässiga målen för moderna vårdinstitutioner.

Globalt Mottagande och Uppskattning

Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare har erkänts globalt för sitt innovativa tillvägagångssätt inom mödravård.

Dess användning av vårdinrättningar världen över är ett vittnesmål om dess effektivitet, tillförlitlighet och engagemang för att främja vattenförlossningspraxis.

Sammanfattningsvis representerar Active II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare från Active Birth Pools en harmonisk blandning av avancerad design, överlägsen materialteknologi och genomtänkt integration av användarcentrerade funktioner.

Den står som ett strategiskt och innovativt val för vårdinrättningar som vill tillhandahålla en överlägsen upplevelse av mödravård, och erbjuder komfort, säkerhet och effektivitet i ett heltäckande och elegant paket.

Active II/360 Water Birth Pool – Produktbladt

Placera markören på modellen nedan för att flytta bilden runt.

För att se hur Active II/360 Water Birth Pool skulle se ut i ditt förlossningsrum, klicka på banderollen nedan med din telefon eller surfplatta.

Introduktion av Active II Water Birth Pool: Förbättrar Mödravården med Avancerad Design

Active II Water Birth Pool, designad av Active Birth Pools, är en toppmodern lösning för vårdinrättningar som önskar förbättra sina mödravårdstjänster.

Denna avancerade vattenförlossningspool kombinerar ergonomisk design, innovativa material och användarcentrerade funktioner, vilket gör den till ett exemplariskt val i moderna mödravårdsmiljöer.

Utveckling och Expertis

Med utgångspunkt i Active Birth Pools omfattande erfarenhet inom området för vattenförlossningslösningar, är Active II Water Birth Pool resultatet av samarbetsinsatser med vårdprofessionella.

Designen reflekterar en djup förståelse för behoven hos både mödrar och vårdgivare, med tonvikt på säkerhet, komfort och användarvänlighet.

Designexcellens

Active II Water Birth Pool utmärker sig genom sin unika form och funktionella designelement.

Nyckelhålsformen, som är central i designen, är både visuellt tilltalande och praktisk, och underlättar olika förlossningsställningar och rörelser.

Poolen har inbuktade handtag och en tjur-nosformad kant, som erbjuder mödrar ökad stabilitet och stöd under förlossningen.

Materialinnovation för Hållbarhet och Hygien

Konstruerad från det proprietära kompositmaterialet Ficore®, erbjuder Active II enastående hållbarhet, med en livslängd som är betydligt längre än traditionella förlossningspooler.

Detta material presenterar en högpolerad, ultrajämna yta som är mindre benägen att vara hal, avgörande för att säkerställa säkerhet.

De hygieniska egenskaperna hos Ficore® gör det särskilt lämpligt för de stränga renlighetsstandarder som krävs i vårdmiljöer.

Ergonomisk och Säker

Den ergonomiska designen av Active II inkluderar funktioner som en stödsits för optimal förlossningspositionering och moderns komfort samt en säkerhetssits på kantnivå för övervakning och nödutrymning.

Poolens dimensioner är strategiskt bestämda för att möjliggöra fri rörelse, vilket ökar effektiviteten av vattenimmersion under förlossningen.

Integration av Modern Teknik

Utrustad med Multi-Colour LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem, tillåter Active II Water Birth Pool en anpassningsbar förlossningsmiljö.

Dessa teknologiska funktioner bidrar till att skapa en lugnande och stödjande atmosfär som är gynnsam för naturlig förlossning.

Hållbarhet och Ekonomisk Hållbarhet

Med tanke på dess långa livslängd och överlägsna materialkvalitet är Active II Water Birth Pool ett hållbart och ekonomiskt hållbart alternativ för vårdinrättningar.

Dess hållbarhet innebär ett minskat behov av frekventa ersättningar, i linje med de ekonomiska och miljömässiga målen för moderna vårdinstitutioner.

Globalt Mottagande

Active II Water Birth Pool har fått erkännande över hela världen för sin roll i att förbättra mödravården. Dess adoption av många sjukhus och förlossningscenter understryker dess effektivitet och tillförlitlighet som en förstklassig lösning för vattenförlossning.

Sammanfattningsvis representerar Active II Water Birth Pool från Active Birth Pools en fusion av ergonomisk design, avancerad materialteknologi och användarfokuserade funktioner.

Det är en tillgång för vårdinrättningar som strävar efter att höja sina mödravårdstjänster och erbjuda en mer naturlig och bekväm förlossningsupplevelse.

Active II Water Birth Pool – ProduktbladPlacera markören på modellen nedan för att flytta bilden runt.

För att se hur Active II Water Birth Pool skulle se ut i ditt förlossningsrum, klicka på banderollen nedan med din telefon eller surfplatta.

Introduktion av Venus 360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare: Höjer Mödravården till Nya Höjder

Venus 360 Water Birth Pool, kompletterad med den Specialdesignade Vattenpelaren, är ett innovativt erbjudande från Active Birth Pools, utformat för vårdinrättningar som strävar efter att tillhandahålla överlägsen mödravård.

Denna kombination av en toppmodern vattenförlossningspool och en funktionell vattenpelare representerar en betydande framsteg inom teknik för vattenförlossning, anpassad till behoven i moderna vårdmiljöer.

Utveckling och Specialisering

Active Birth Pools, med sin rika historia inom lösningar för vattenförlossning, har utvecklat Venus 360 Water Birth Pool för att möta de föränderliga kraven inom mödravården.

Tillägget av den Specialdesignade Vattenpelaren är ett bevis på företagets engagemang för att tillhandahålla omfattande och specialiserade lösningar.

Denna utveckling är baserad på noggrann forskning och samarbete med vårdpersonal, för att säkerställa att både poolen och pelaren uppfyller högsta standarder för funktionalitet och säkerhet.

Designinnovation

Venus 360 Water Birth Pool har en ergonomisk design optimerad för utrymme och komfort.

Dess nyckelhålsform är inte bara estetiskt tilltalande utan också funktionellt stödjande för olika förlossningsställningar.

Poolen inkluderar inbuktade handtag och en tjur-nosformad kant, som erbjuder stabilitet och stöd för mödrar under förlossningen.

Den specialdesignade Vattenpelaren förbättrar poolens funktionalitet genom att erbjuda en praktisk lösning för rörinstallationer och nödvändiga armaturer.

Materialkvalitet och Hygien

Konstruerad från Ficore®, ett unikt kompositmaterial, erbjuder Venus 360 exceptionell hållbarhet och hygien, och överträffar livslängden hos traditionella förlossningspooler.

Den högpolerade, ultrajämna ytan på poolen är mindre hal, vilket säkerställer säkerhet. Vattenpelaren, tillverkad av samma högkvalitativa material, integreras sömlöst med poolen och upprätthåller de stränga hygienstandarderna som är väsentliga i vårdmiljöer.

Ergonomiska Fördelar

Den ergonomiska designen av Venus 360, tillsammans med Vattenpelaren, ger en stödsits för optimal förlossningspositionering och komfort.

Trots sina mellanstora dimensioner tillåter poolen fri rörelse, vilket ökar effektiviteten av vattenimmersion under förlossningen.

Vattenpelaren fungerar som en stabil stödstruktur för mödrar och en bekväm viloplats för barnmorskor.

Teknologisk Integration

Venus 360 är utrustad med Multi-Colour LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem, vilket möjliggör en personlig och lugnande förlossningsmiljö.

Dessa funktioner skapar en stödjande atmosfär som är gynnsam för naturlig förlossning, vilket förbättrar den totala förlossningsupplevelsen.

Hållbarhet och Ekonomisk Lönsamhet

Hållbarheten hos Venus 360 Water Birth Pool och den Specialdesignade Vattenpelaren gör dem till hållbara och kostnadseffektiva val för vårdinrättningar.

Deras långsiktiga prestanda minskar behovet av frekventa ersättningar och ligger i linje med de ekonomiska och miljömässiga målen för modern vård.

Globalt Mottagande och Påverkan

Venus 360 Water Birth Pool med den Specialdesignade Vattenpelaren har omfamnats av vårdinrättningar världen över och erkänts för sitt innovativa tillvägagångssätt inom mödravården.

Dess globala erkännande understryker dess effektivitet och tillförlitlighet som en omfattande lösning för vattenförlossning.

Sammanfattningsvis representerar Venus 360 Water Birth Pool med den Specialdesignade Vattenpelaren från Active Birth Pools en harmonisk blandning av ergonomisk design, avancerad materialteknologi och genomtänkta funktioner.

Det är ett strategiskt val för vårdinrättningar som strävar efter att tillhandahålla en förbättrad upplevelse av mödravård, som erbjuder komfort, säkerhet och effektivitet i ett kompakt och heltäckande paket.

Venus 360 Water Birth Pool – Produktblad

Placera markören på modellen nedan för att flytta bilden runt.

För att se hur Venus 360 Water Birth Pool skulle se ut i ditt förlossningsrum, klicka på banderollen nedan med din telefon eller surfplatta.

Introduktion av Venus II Water Birth Pool: En avancerad lösning inom mödravård

Venus II Water Birth Pool, utvecklad av Active Birth Pools, representerar en betydande framsteg inom området mödravård.

Denna mellanstora pool är konstruerad för att erbjuda en optimal födelseupplevelse, med en kombination av ergonomisk design och överlägsen materialkvalitet, vilket gör den till ett idealiskt val för vårdinrättningar som vill förbättra sina mödravårdstjänster.

Bakgrund och utveckling

Active Birth Pools har varit en ledande aktör inom vattenfödslösningar sedan 1980-talet.

Utvecklingen av Venus II Water Birth Pool är resultatet av omfattande samarbete med vårdprofessionella, inklusive barnmorskor, obstetriker och ergonomiska experter.

Detta samarbete har resulterat i en pooldesign som prioriterar både moderns och vårdgivarens behov.

Design och funktionalitet

Venus II Water Birth Pool kännetecknas av sin nyckelhålsform, som tjänar praktiska syften utöver dess visuella attraktion.

Designen inkluderar försänkta handtag och en bågformad kant, vilket ger stöd och stabilitet för olika födslingspositioner.

Dessa funktioner är särskilt fördelaktiga för att stödja knästående positioner och hjälpa modern att hålla fast säkert under förlossningen.

Materialkvalitet och hygien

Tillverkad av Ficore®, ett unikt kompositmaterial exklusivt för Active Birth Pools, är Venus II känd för sin lång livslängd, med en förväntad livslängd på över 25 år.

Detta material erbjuder en mycket polerad, ultra-slät yta som är mindre hal än traditionella poolmaterial, vilket förbättrar säkerheten.

Dessutom gör materialets överlägsna hygienegenskaper det till ett lämpligt val för de höga hygienstandarderna i vårdmiljöer.

Säkerhet och ergonomi

Den ergonomiska designen av Venus II inkluderar en stödsits för förlossning, som hjälper till med optimala födslingspositioner och ger en vilopaus för modern.

Poolens dimensioner och djup har noggrant övervägts för att underlätta fri rörelse och maximera fördelarna med vattenfördjupning under förlossningen.

Teknologisk integration

Venus II är utrustad med moderna bekvämligheter som flerfärgad LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem.

Dessa funktioner möjliggör anpassning av födelsemiljön, vilket bidrar till en lugnande och stödjande atmosfär för naturlig födelse.

Hållbarhet och kostnadseffektivitet

Venus II Water Birth Pool är på grund av sin hållbara natur ett kostnadseffektivt alternativ för vårdinrättningar.

Dess långa livslängd och minskade behov av utbyte överensstämmer med moderna vårdinrättningars ekonomiska och miljömässiga mål.

Global adoption och erkännande

Venus II Water Birth Pool är internationellt erkänd för sitt bidrag till att förbättra mödravård.

Dess användning av sjukhus och födelsecenter över hela världen är ett bevis på dess effektivitet och tillförlitlighet som en lösning för vattenfödsel.

Sammanfattningsvis erbjuder Venus II Water Birth Pool från Active Birth Pools en kombination av avancerad design, överlägsen materialkvalitet och praktiska funktioner.

Den utgör en värdefull tillgång för vårdinrättningar som strävar efter att erbjuda förbättrad mödravård och en mer naturlig födelseupplevelse.

Venus II Water Birth Pool – Produktblad

Placera din markör på modellen nedan för att flytta bilden.

För att se hur Venus II Water Birth Pool skulle se ut i ditt förlossningsrum, klicka på banderollen nedan med din telefon eller surfplatta.

Introduktion av Princess II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare: En Kompakt, Omfattande Lösning för Mödravård

Active Birth Pools presenterar Princess II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare, en kompakt men omfattande lösning för moderna vårdinrättningar som fokuserar på att optimera mödravården.

Denna innovativa kombination förenar en platsbesparande vattenförlossningspool med en funktionell vattenpelare, och inkorporerar avancerad design och materialteknik för att möta de mångfaldiga behoven inom mödravårdsmiljöer.

Strategisk Utveckling för Utrymmeseffektivitet

Princess II/360 Water Birth Pool, utvecklad av Active Birth Pools, adresserar de unika utmaningarna med begränsat utrymme i vissa vårdmiljöer.

Tillsammans med den Specialdesignade Vattenpelaren, reflekterar denna utveckling Active Birth Pools engagemang för att leverera högkvalitativa, utrymmeseffektiva lösningar utan att kompromissa med funktionalitet eller säkerhet.

Utvecklingsprocessen innefattade nära samarbete med vårdpersonal, för att säkerställa att både poolen och pelaren stämmer överens med de praktiska behoven inom mödravården.

Ergonomisk och Funktionell Design

Princess II/360 Water Birth Pool är designad med fokus på ergonomi och utrymmeseffektivitet.

Poolens nyckelhålsform maximerar utrymmesutnyttjandet samtidigt som den erbjuder funktionellt stöd för olika förlossningsställningar.

Poolen inkluderar inbuktade handtag och en tjur-nosformad kant för ökad stabilitet och stöd under förlossningen.

Den Specialdesignade Vattenpelaren kompletterar poolens funktionalitet genom att erbjuda en strömlinjeformad lösning för rördragning och nödvändiga armaturer, vilket ökar den övergripande användbarheten av uppsättningen.

Överlägsna Material för Hållbarhet och Hygien

Tillverkad av det proprietära kompositmaterialet Ficore®, erbjuder Princess II/360 Water Birth Pool exceptionell hållbarhet och hygien.

Materialets högpolerade, ultrajämna yta är utformad för att vara mindre hal, vilket ökar säkerheten.

Vattenpelaren, tillverkad av samma högkvalitativa material, upprätthåller de kritiska hygienstandarderna i vårdmiljöer och integreras sömlöst med poolen.

Användarcentrerade Fördelar

Princess II/360 med dess Vattenpelare erbjuder en stödsits för optimal förlossningspositionering och komfort för modern.

Trots poolens kompakta design tillåter den fri rörelse, vilket är avgörande för effektiviteten av vattenimmersion under förlossningen.

Vattenpelaren fungerar som en stabil stödstruktur och en praktisk plattform för verktyg, vilket tillför till poolens funktionalitet.

Integrerad Teknik för Förbättrad Förlossningsupplevelse

Utrustad med Multi-Colour LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem, möjliggör Princess II/360 Water Birth Pool en anpassningsbar och lugnande förlossningsmiljö.

Dessa funktioner bidrar till att skapa en stödjande och gynnsam atmosfär för naturlig förlossning.

Hållbarhet och Ekonomisk Effektivitet

Princess II/360 Water Birth Pool med den Specialdesignade Vattenpelaren är ett hållbart och ekonomiskt hållbart val för vårdinrättningar.

Dess hållbara design säkerställer långsiktig användning, minskar behovet av frekventa ersättningar och ligger i linje med ekonomiska och miljömässiga mål för moderna vårdinstitutioner.

Globalt Erkännande för Kompakt Excellens

Princess II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare har fått globalt erkännande för att tillhandahålla en kompakt men omfattande lösning inom mödravård.

Dess adoption av vårdinrättningar världen över är ett vittnesmål om dess effektivitet, tillförlitlighet och innovativa tillvägagångssätt för utrymmeseffektiv mödravård.

Sammanfattningsvis erbjuder Princess II/360 Water Birth Pool med Specialdesignad Vattenpelare från Active Birth Pools en unik kombination av kompakt design, avancerad materialteknologi och genomtänkt integration av funktioner.

Den representerar ett strategiskt val för vårdinrättningar som vill erbjuda förbättrad mödravård i begränsade utrymmen, och säkerställer komfort, säkerhet och effektivitet i ett omfattande paket.

Princess II/360 Water Birth Pool – Produktblad

Placera markören på modellen nedan för att flytta bilden runt.

För att se hur Princess II/360 Water Birth Pool skulle se ut i ditt förlossningsrum, klicka på banderollen nedan med din telefon eller surfplatta.

Presenterar Princess II Water Birth Pool: En kompakt revolution inom mödravård

Princess II Water Birth Pool, utvecklad av Active Birth Pools, är en kompakt men högst funktionell lösning anpassad för vårdinrättningar som fokuserar på att förbättra mödravården.

Denna pool kombinerar ergonomisk design, avancerad materialteknologi och genomtänkta funktioner, speciellt anpassade för miljöer där utrymmet är begränsat, utan att kompromissa med kvaliteten på förlossningsupplevelsen.

Utveckling och innovation

Som en del av Active Birth Pools långvariga engagemang för att förbättra lösningar för vattenfödsel, är Princess II Water Birth Pool en kulmination av omfattande forskning och samarbete med vårdpersonal.

Den representerar en förståelse för de rumsliga begränsningarna i vissa vårdmiljöer, samtidigt som den tillgodoser behoven hos både mödrar och vårdgivare.

Designfunktioner

Princess II Water Birth Pool, trots sin kompakta storlek, offrar inte funktionalitet eller komfort.

Dess effektiva design inkluderar en distinkt nyckelhålsform, som ger praktiska fördelar för olika förlossningsställningar.

Poolen är utrustad med inbuktade handtag och en tjur-nosformad kant, som erbjuder viktig stöd och stabilitet för mödrar under förlossningen.

Materialmässig överlägsenhet

Tillverkad av Ficore®, ett proprietärt kompositmaterial exklusivt för Active Birth Pools, erbjuder Princess II överlägsen hållbarhet och hygien.

Dess livslängd överstiger vida traditionella förlossningspooler, och materialets högpolerade, ultrajämna yta är utformad för att vara mindre hal, vilket ökar säkerheten.

Detta materialval är särskilt fördelaktigt för att upprätthålla de höga hygienstandarder som krävs i vårdmiljöer.

Ergonomisk och säker

De ergonomiska övervägandena i Princess II inkluderar en stödsits för förlossning, som ger optimal positionering för födseln och komfort för modern.

Trots sin kompakta storlek är poolens mått noggrant planerade för att möjliggöra fri rörelse och maximera de terapeutiska effekterna av vattenimmersion under förlossningen.

Teknologisk integration

Princess II är utrustad med Multi-Colour LED-belysning och Bluetooth-ljudsystem, vilket möjliggör en anpassningsbar och lugnande förlossningsmiljö.

Dessa funktioner bidrar till en stödjande atmosfär och främjar naturlig förlossning.

Hållbarhet och kostnadseffektivitet

Den hållbara naturen hos Princess II Water Birth Pool gör den till ett hållbart val för vårdinrättningar.

Dess långsiktiga användbarhet och minskade ersättningsfrekvens gör den till en ekonomiskt sund investering, särskilt i miljöer där utrymme och resurser är begränsade.

Globalt erkännande

Princess II Water Birth Pool har uppmärksammats globalt för sitt innovativa tillvägagångssätt för utrymmeseffektiv mödravård.

Dess användning i olika sjukhus och förlossningscenter är ett bevis på dess tillförlitlighet och effektivitet som en kompakt lösning för vattenfödsel.

Sammanfattningsvis är Princess II Water Birth Pool från Active Birth Pools en exemplarisk fusion av kompakt design, avancerad materialteknologi och användarcentrerade funktioner.

Den står som ett strategiskt val för vårdinrättningar som vill erbjuda förbättrad mödravård i begränsade utrymmen och tillhandahålla en bekväm och säker förlossningsupplevelse.

Princess II Water Birth Pool –Produktblad

Placera markören på modellen nedan för att flytta bilden runt.

För att se hur Princess II Water Birth Pool skulle se ut i ditt förlossningsrum, klicka på banderollen nedan med din telefon eller surfplatta.

Videon “Rörelsefrihet” når 12 000 000 visningar på YouTube!

Denna korta video med över 12 000 000 visningar visar att mödrar har utrymme att röra sig fritt i naturliga ställningar för arbete och födsel.

Hur de instinktivt förhåller sig till våra födelsebassänger i vatten och naturligt rör sig för att hitta de mest bekväma och gynnsamma positionerna.

Rörelsefriheten i kombination med de avslappnande effekterna av varmt vatten ökar frisättningen av oxytocin, vilket signifikant ökar möjligheten för mödrar att uppleva fysiologisk arbetskraft och naturlig födsel.

 

Hvorfor Active Birth Pools er det førstevalg i verden

Den främsta designen och utvecklingen av pooler för vattenförlossning

Våra prisbelönta förlossningspooler av sjukhuskvalitet har varit bäst på marknaden i över 37 år!

De ger oöverträffad hygien och säkerhet, oslagbart värde, bättre resultat och överlägsen prestanda.

De tillverkas för hand på beställning i England, är byggda för att hålla i årtionden och har en livstidsgaranti.

“Den främsta designen och utvecklingen av pooler för vattenförlossning.
En oöverträffad kombination av design, material och tillverkning.”
Utmärkelser för att bygga bättre hälsovård

Vi hjälpte till att vara pionjärer inom vattenförlossning genom att konstruera de pooler som möjliggjorde denna revolution inom förlossningsvården.

Sedan 1987 har vi levererat tusentals förlossningspooler till sjukhus runt om i världen och skapat oss ett gott rykte för kvalitet och service.

Mödrar och barnmorskor älskar våra förlossningspooler eftersom de är otroligt bekväma, praktiska och lätta att använda.

Sjukhusen köper våra pooler för att de ger överlägsen prestanda, oöverträffad säkerhet och oslagbart värde.

Vi har nått framgång genom att ständigt förnya oss, hålla saker och ting enkla och fokusera på våra kärnprinciper om säkerhet, värde och prestanda.

Vår oöverträffade kunskap och erfarenhet gör det möjligt för oss att erbjuda förlossningspooler som minimerar riskerna, optimerar resultaten och maximerar värdet.

Domarna ansåg att “kombinationen av evidensbaserad, användarcentrerad, ergonomisk design, specialiserade material och skräddarsydd tillverkning. hade resulterat i förlossningspooler som verkligen var i en klass för sig.”

Active Birth Pools är handgjorda på beställning av skickliga hantverkare i England och levereras över hela världen.

De tillverkas i ett patenterat material som kallas Ficore®, ett kompositharts med extraordinära egenskaper.

Denna korta, enkla video har fått nästan 12 000 000 visningar på YouTube. Den visar hur mödrar instinktivt förhåller
sig till våra pooler och rör sig naturligt för att hitta de mest bekväma och fördelaktiga positionerna.

Om du letar efter en förlossningspool är vi unikt kvalificerade för att hjälpa dig: Ta reda på varför.

For å finne ut mer om vårt prisvinnende vannfødselsbasseng eller få et tilbud, vennligst kontakt GM-Medical:

https://gm-medical.com/no/

info@gm-medical.com